skip to Main Content

Henofa is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, prospects, leveranciers en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Henofa houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Henofa gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een offerte aanvraagt, een product bestelt, een online klantaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Henofa.

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, inloggegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Henofa gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Henofa op de hoogte te houden.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Henofa BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of onze dienstverlening. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van Henofa. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden
Henofa houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten kunt u dit per e-mail melden bij info@henofa.com of schriftelijk bij Henofa BV, het Wegdam 13. 7496 CB Hengevelde.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke en bedrijfsinformatie die Henofa over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Henofa BV, het Wegdam 13. 7496 CB Hengevelde. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Henofa met uw gegevens omgaat.

Gebruik van cookies door Henofa
Henofa gebruikt cookies op haar websites. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt!

Als u de cookies wel accepteert, worden er tijdens uw bezoek statistieken bijgehouden over het gebruik van de websites van Henofa. Voor onze statistieken gebruiken wij gegevens zoals cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van www.henofa.nl. U kunt hierbij denken aan uw IP-adres, geografische gegevens, browsertype, het aantal pagina’s dat u bezoekt, de duur van uw websitebezoek en overige reguliere web statistieken. Daarnaast houden we uw klikgedrag op de website en e-mails bij.
Het gebruik van cookies op de Henofa website is veilig. Cookies bewaren geen emailadressen of telefoonnummers en leiden niet tot e- mail of telemarketing campagnes. Cookies worden bewaard op uw computer maar u kunt ze ten alle tijde verwijderen.

Surf- en klikgedrag
Op de websites van Henofa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Henofa haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Henofa ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen
worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Wijzigingen
Henofa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid. Check deze pagina daarom regelmatig voor actuele wijzigingen. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Henofa BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op: 10 december 2019.

Back To Top