skip to Main Content

Producent van bevloeiingsmatten

Henofa is een producent van bevloeiingsmatten.

Een bevloeiingsmat verdeelt en buffert het water gelijkmatig over de potplanten. Een goede werking van de mat is essentieel voor een gelijkmatige groei van de teelt en een goede wortelontwikkeling in de pot. Naast de standaard breedtes en lengtes zijn er de benodigde machines om maatwerk te leveren.

Een bevloeiingsmat biedt diverse voordelen:

  • Watergift van onderen, wat zorgt voor een goede wortelontwikkeling in de pot
  • Het bewateren van gewassen kan plaatsvinden zonder ingewikkelde en dure leidingsystemen
  • Flexibiliteit, meerdere soorten potplanten kunnen worden gekweekt op één type mat
  • Goede toegankelijkheid, wat zorgt voor snelle teeltwisselingen
  • Minder verdamping van water
  • Lage investeringskosten
  • Relatief weinig onderhoud aan het bewateringssysteem nodig
  • Niet storing gevoelig

Bij het kiezen van een bevloeiingsmat zijn twee factoren van belang;

Watercapaciteit: Dit is de hoeveelheid water die de bevloeiingsmat vasthoudt op 1 vierkante meter.

Capillaire werking: Dit is de mate waarin de bevloeiingsmat het water evenredig verdeelt over het gehele oppervlak. Tevens bepaalt dit of kleine hoogteverschillen in bijv. de teeltvloer, makkelijk kunnen worden overwonnen.

Waarom kiezen voor bevloeiingsmatten van Henofa?

Henofa is producent van bevloeiiingsmatten en biedt een compleet assortiment bevloeiingsmatten aan in verschillende prijs en kwaliteitsklassen. Voor ieder type teelt kunnen wij een passende bevloeiingsmat leveren. Daarnaast beschikken we in onze fabriek over snij- en stansmachines om specifiek maatwerk te kunnen leveren, zoals voor tafels en Deense karren.

In de tabel is een overzicht te zien van de in 3 groepen ingedeelde bevloeiingsmatten. (BWM, Klavermat en Klavermat HC) De bevloeiingsmatten zijn ingedeeld op basis van capillaire werking en water opnemend vermogen.

Bevloeiingsmatten
Back To Top